Nhà ở xã hội: Mở bán cả chục lần vẫn ế

Nhà ở xã hội: Mở bán cả chục lần vẫn ế

Ngọc Mai | Nếu như trước đây, người mua nhà phải bốc thăm, thậm chí xếp hàng để có suất mua nhà ở xã hội (NƠXH) thì nay nhiều dự án đang lâm vào cảnh mở bán hàng chục lần vẫn...