TPBank: 5/12 chốt quyền trả cổ tức và chia thưởng cổ phiếu 28%

.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB - HoSE) vừa thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và chia thưởng cổ phiếu.

Theo đó, ngân hàng sẽ trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,38% và sử dụng thặng dư vốn để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 19,735%.

Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 5/12. TPBank sẽ phát hành gần 53,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm 131,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vốn điều lệ của TPBank dự kiến tăng lên 8.566 tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 8/2018, TPBank cũng được chấp thuận tăng vốn điều lệ của nhà băng từ 5.842 tỷ đồng lên 6.718 tỷ đồng, tăng thêm 876 tỷ đồng từ việc phát hành riêng lẻ 87,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% vốn, trong tháng 6.

Nguồn: ndh.vn