HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Vũ Nam

.

Lê Vũ Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn