Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - xã hội

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn