Ðẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm ra thị trường thế giới

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn