Nâng cao dịch vụ, tiện ích cho hành khách tại sân bay

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn