Ra mắt sàn thương mại điện tử nông sản sạch

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn