Tạm giữ ô tô chở 875 chai rượu ngoại không có giấy tờ hợp pháp

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn