Kim ngạch nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim 9 tháng tăng trên 111%

.

Riêng tháng 9 năm 2018, nhập khẩu tăng 0,3% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 233,38 triệu USD và so với cùng tháng năm ngoái cũng tăng mạnh 86,8%.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp máy ảnh, máy quay phim cho Việt Nam, kim ngạch tăng mạnh 131%, đạt 650,87 triệu USD, chiếm 37,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt 378,44 triệu USD, chiếm 21,7%, tăng 117%; Đài Loan đạt 289,34 triệu USD, chiếm 16,6%, tăng rất mạnh 411,4%; Nhật Bản đạt 181,33 triệu USD, chiếm 10,4%, tăng 113%.

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm nay, nhập khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim từ hầu hết các thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ngài các thị trường chủ đạo trên, thì nhập khẩu từ Thái Lan cũng tăng 30%, đạt 10,02 triệu USD. Chỉ có 2 thị trường nhập khẩu bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái là Mỹ và Anh. Cụ thể, nhập khẩu từ Mỹ giảm 69,5%, đạt 9,07 triệu USD; nhập từ Anh giảm 12,6%, đạt 2,27 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim 9 tháng đầu năm 2018 cũng tăng mạnh 46,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,49 tỷ USD. Như vậy, nhóm hàng vẫn xuất siêu 1,75 tỷ USD trong 9 tháng

Nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 9 tháng/2018

ĐVT: USD

Thị trường

T9/2018

+/- so với T8/2018(%)*

9T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)*

Tổng kim ngạch NK

233.380.783

0,29

1.739.976.293

111,09

Trung Quốc

97.610.964

28,03

650.869.643

131,14

Hàn Quốc

34.617.181

-15,3

378.436.470

117,07

Đài Loan (TQ)

50.543.767

-1,69

289.335.466

414,44

Nhật Bản

29.811.282

27,55

181.334.581

113,23

Thái Lan

695.483

-34,03

10.019.879

30,05

Mỹ

315.908

-67,82

9.065.453

-69,54

Anh

22.276

-81,6

2.269.148

-12,57

(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

Nguồn: vinanet.vn