Bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về "Thực hiện công tác quy hoạch và quản lý trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2020".

Hội nghị thường vụ BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ V  - Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)

Hội nghị thường vụ BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ V - Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)

Chiều 10/11, tại Sapa (Lào Cai), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Hội nghị thường vụ BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ V – nhiệm kỳ IV 2016 – 2021. Nội dung Hội nghị xoay quanh việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.